|

Y&B Silice Levandule 10ml


Obj. číslo: 4316

Značka: Tierra verde / Další produkty od Tierra verde


Cena s DPH: 69 

Lavandula x intermedia tiší bolesti hlavy při migrénách. S úspěchem se využívá při nespavosti. Urychluje hojení kožních buněk při spáleninách a drobných poraněních. Kůži desinfikuje a regeneruje. Odpuzuje hmyz. V koupeli odstraňuje psychickou i fyzickou únavu. Používejte při svalových a revmatických potížích. 

Vyzkoušejte u neklidných nebo špatně usínajících dětí nakapat 2-3 kapky přímo do jejich pokoje.

Použití: Několik kapek při praní mýdlovými ořechy přímo na prací sáček prádlo provoní a dezinfikuje. Dále do aromalamp, přímo do koupele nebo do masážní emulze.

VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdech. prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do život. prostředí. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplach. vodou. Vyjměte kontakt.čočky, jsou-li nasazeny. Pokrač. ve vyplach. Při požití volejte toxikol. info.středisko (224919293) nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpeč. odpadu. Nebezpeč.látky: 1,8-cineol, dipentene, terpinolene, 4,7-dimethylocta-2,6dien-1-ole, citronellol. 

Podobné produkty